Samo kratko obaveštenje, na lokaciji jablan.radioni.ca dostupan je moj (novi) mini-blog (zapravo, uglavnom agregator mojih fidova sa Tvitera i sajta StackOverflow, doduše nađe se i poneki direktan post.

Drugi poddomen je mali internet eksperiment, stranica koja nudi samo i isključivo odgovor na pitanje “koliko je sati”, tj. tačno vreme. Interesuje me kolika će biti njegova posećenost kad i ako dospe u vrh Guglovih rezultata za dotične pretrage.