Ministarstvo za telekomunikacije i informatičko društvo od danas ima svoj sajt na adresi www.mtid.sr.gov.yu.

Iz saopštenja ministarstva: “Očekuje se da ta adresa postane stecište javnosti zainteresovane za razvoj poštanskih usluga, telekomunikacija i informatičkog društva”. Izvor Danas.