Tražeći nešto po Internetu, primetio sam jednu krajnje zanimljivu stvar koju ranije nisam primećivao. Elem, obratite pažnju na donji screen shot:

image

Iako je moj upit glasio aleksandra velikog, Google je kao prvi rezultat izbacio Wikipedia unos ‘ Aleksandar Veliki’ pri tom označavajući ove ključne reči podebljanim slovima, kao da je pretraživanje obavljeno po ključnim rečima ‘aleksandar veliki’ a ne ‘aleksandra velikog’. Iz ovog se može izvući zaključak da Google, verovali ili ne, podržava padeže srpskog jezika!?

Zarad malog poređenja, isti upit zadat na pretraživaču Yahoo! daje očekivane rezultate za jedan američki pretraživač, dok domaći Pogodak uredno pronalazi reči po padežima. Pogodak je inače uvek isticao upravo ovu osobinu svog lokalizovanog pretraživača kao prednost u poređenju sa Googleom.