Iako i bez poslednjih afera sa kragujevačkog univerziteta znamo da je stanje obrazovanja u Srbiji u blago rečeno jadnom stanju, ubeđen sam da nekom ko traži pismenog službenika nije preveliki problem da ga nađe. Nažalost, ovo izgleda ne važi za moju ne mogu reći omiljenu, ali najmanje mrsku medijsku kuću B92.

I pored dosta kvalitetnog sadržaja, kultnih emisija (pre svega na Radiju) i po mom mišljenju vrlo objektivnog i kvalitetnog informativnog sadržaja, poslednjih godina, čini mi se prevelikom ekspanzijom, B92 dozvoljava sebi mnogo stvari za koje stvarno ne mogu da smislim opravdanje (ok, mogu, pare). Na prvom mestu je, naravno, Veliki Brat - parada malograđanštine i lošeg ukusa. Ali sad bih malo o njihovom sajtu.

Prvo što je dizajn sajta nepromenjen godinama. Ne zastupam stanovište da sajt treba da menja dizajn iz estetskih razloga, ali za sve to vreme kao prvo, veb razvoj je umnogome napredovao - semantički veb, CSS, accessibility su pojmovi kojima jednostavno mora da se posveti pažnja. Kao drugo, količina informacija koju veb sajt treba da plasira nekoliko puta se tokom tog doba uvećala. Logička infrastruktura sajta nije menjana i samo su kalemljene i kalemljene nove sekcije. Navigacija je komplikovana i nelogična, a podatak koji vam treba ili uopšte nije dostupan, ili je put do njega potpuno neintuitivan i praktično prepušten slučajnosti - što se svodi na isto.

Međutim, ono što me je najzad nateralo da napišem zabelešku je sam sadržaj, konkretno u rubrici koja bi trebalo da bude okrenuta tehnički naklonjenim čitaocima sajta - Tehnopolisu. U tekstu Telefon i daljinski upravljač, autorka navodi seriju potpuno nesuvislih i nerazumljivih rečenica (neke čak nisu ni rečenice) o novom telefonu koji je u isto vreme i daljinski upravljač. Ilustrovaću samo prvom rečenicom, sasvim dovoljnom da se shvati (odnosno, ne shvati, jelte) poenta: Postoji bukvalno na stotine vrsta aplikacija koje pokazuju kako se IR (Infrared) monitor, koji se sa inače ograničenom upotrebom našao na mnogim telefonima, pretvorio u daljinski upravljač, ali koliko je telefona dizajnirano da ima dvostruku funkciju? Naravno, očigledno je da je u pitanju tarzaneskni prevod stranog teksta. U originalu dotična rečenica glasi: Sure, there are literally hundreds of apps to turn that otherwise limited-use IR window found on many phones into a remote control, but how many phones are designed from the ground up to serve double duty? Ja iskreno mislim da već danas postoje shareware programi koji bolje prevode tekstove od dotične novinarke. Dakle, sestro, ko ti dade tastaturu u ruke?

U nekom od ranijih tekstova na Tehnopolisu primetio sam slične nebuloze i pokušao (prilično pristojno) da putem komentara na tekst stavim to do znanja (manje) autoru i (više) uredniku rubrike, ali je, kao što biva sa većinom negativnih komentara na sajtu B92, netragom nestao. Zato evo koristim svoje parče interneta da uputim malu šofersku kletvu…