Proggy Square

Pre par godina pominjao sam fontove zgodne za programiranje, tad su favoriti bili sheldon i profont. E, skoro sam pronašao još bolji paket fontova. U pitanju su proggy fontovi, besplatni su i možete ih skinuti u nekoliko formata. Najtoplija preporuka! Ja trenutno koristim Proggy Square i uspeo sam da ga iskoristim u svim programima gde nemam potrebu za Unicode karakterima.