Prošlo je tačno 10 godina od kada je razvijena prva verzija PHP-a. U međuvremenu je PHP (Hypertext PreProcessor) prerastao u profesionalni alat za razvoj web aplikacija i sajtova. Od mene lično imaju sve pohvale. Pročitajte i originalno saopštenje Rasmusa Lerdorfa kojim je pre deset godina započeta uspešna era PHP-a.