Posle više “kandidata”, PHP je izašao i u finalnoj verziji 5.0.0. Pored bogatijeg rada sa objektima, nalik onom u pravim OO jezicima, tu je i poboljšana podrška za XML, ugrađena podrška za SQLite server o kome sam već pisao na radionici, kao i pristup preko objekta za MySQL uz podršku novim opcijama koje nudi MySQL u verziji 4 itd. itd.

Ovo sve pišem bez probe, čitajući saopštenja za štampu. Vreme će pokazati šta PHP 5 zaista nudi. Uz svu tu podršku objektno orjentisanom programiranju, čak i try/catch blokovima, mislim da ne bi bilo loše da uz sve to isporuče i neki kompajler. :)