Sledeća verzija MSSQL-a pod radnim nazivom Yukon već uveliko kasni, no to nije predmet ovog priloga. Očekuje se da MSSQL dobije veoma jaku podršku za XML, ne samo za vraćanje rezultata u XML formatu što već postoji, već i za pohranjivanje XML podataka. MSSQL uvodi XML tip podataka kao i odgovarajuću podršku, tako da će biti moguće izvršiti i nešto nalik sledećem SQL upitu:

CREATE TABLE Books
 (BookID int identity PRIMARY KEY,
 BookDetails xml)

INSERT INTO Books (BookDetails)
 VALUES ('<book>
         <author>Mike Gunderloy</author>
         <title>Dot NET</title>
       </book>')

SELECT BookDetails::query('book/author') FROM Books

Zaista fino, naročito ako ste u praksi imali već sličnu situaciju. Naime, nedavno sam imao slučaj da su određeni XML podaci pohranjeni u text polja. Bilo je potrebno uraditi izeštaje kojima će biti potrebne određene vrednosti iz XML-a tako da sve to može kroz par upita da se provuče. Nakon malo traženja po dokumentaciji i Internetu, došao sam do sledećeg rešenja, koje se zasniva na par ugrađenih uskladištenih procedura. Ukratko, nešto nalik ovome:

DECLARE @xmlDoc VARCHAR(8000)
DECLARE @xmlHandle INT
BEGIN
  SELECT @xmlDoc=xml_data FROM some_table; 
  EXEC sp_xml_preparedocument @xmlHandle OUTPUT, @xmlDoc
  SELECT * FROM OPENXML (@xmlHandle, '/book', 2) WITH
  (
   author VARCHAR(20) './author',
   title VARCHAR(50) './title'
  )
  EXEC sp_xml_removedocument @xmlHandle
END

Prvo sam želeo da napravim korisničku funkciju koja bi mogla da se koristi direktno u upitima pri čemu bi se prosledilo xml polje i xpath putanja do željene vrednosti, kao npr:

SELECT ReadXmlValue(xml_data, "/book/author") AS author,
  ReadXmlValue(xml_data, "/book/title") AS title
  FROM some_table;

…ali zbog ograničenja MSSQL-a da se iz korisničkih funkcija ne mogu pozivati uskladištene procedure, kao npr. sp_xml_preparedocument, morao sam da se zadovoljim rešenjem sa svojom uskladištenom procedurom koja vraća potrebne podatke, a kasnije ih kroz JOIN koristim po potrebi.

Tu nije bio kraj problemima, ali neka ostane za sad na ovome, pa ako neko naleti na sličan problem neka se javi, ili da sačekamo Yukon.