Ne jednom, na svoju inicijativu da se u firmama u kojima sam radio zaposli, pored programera, i poneki tester (QA person iliti osoba zadužena za obezbeđivanje kvaliteta), dobijao sam odgovore u stilu: “Nema se trenutno uslova za tako nešto, developeri su odgovorni za kvalitet koda koji proizvode”. Džaba moje ubeđivanje da developeri nisu dobri testeri…

Elem, trenutno čitam izvrsnu knjigu Stiva MekKonela (Steve McConnell) Vodič za opstanak softverskog projekta (Software Project Survival Guide). U jednom delu, nakon što nabroji desetak “rola” u softverskom projektu, MekKonel kaže da u manjim projektima ista osoba može igrati više od jedne uloge. Ali (citiram): Većina uloga se može mešati na bilo koji način koji ima smisla u konkretnom projektu, ali ne i uloge u razvoju i osiguranju kvaliteta. Osiguranje kvaliteta zahteva mentalni sklop “đavolovog advokata” koji developeri teško ili nikako ne mogu da usvoje.

Mal’ te ne identičnu preporuku daje i Microsoft u svom Solution Framework-u, obratite pažnju na poglavlje “Sharing Roles” u dokumentu MSF Team Model v. 3.1.