Ma koliko da ste iskusan programer i ma koliko linija kooda imate iza sebe, vrlo je moguće da (sve vreme) pravite programe sa očajnim korisničkim interfejsom. Programeri, posebno oni sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa računarima, jednostavno nisu obični korisnici i teško se mogu staviti u njihov položaj. Sa druge strane, u našim krajevima razvoj softvera je nešto što se ne uči u školama, već stihijski, nesistematično, s kolena na koleno takoreći, pa se dizajn korisničkog interfejsa i koristivost softvera uopšte često zapostavljaju, kao nešto što nije presudno za samu funkcionalnost proizvoda.

Prelistavajući MSDN, naleteo sam na kratak i jasan skup pravila koje jednostavno morate poštovati da biste pravili aplikacije lake za korišćenje.

Ovde dajem ona pravila koja su, po mom mišljenju, najbitnija, a najčešće se krše:

  • Korisnici ne moraju da pročitaju readme fajl pre korišćenja programa
  • Aplikacija se povinuje promenama boja koje je korisnik napravio u Control Panel-u
  • Aplikacija se može koristiti pomoću tastature, i to koristeći standardne kombinacije tastera
  • Aplikacija se prilagođava kad korisnik promeni rezoluciju

Pročitajte ovo, pa se setite programa koje ste pisali…