Novi Džoelov članak govori o razlici u kulturama Unix i Windows programera, koristeći se vrlo efikasnom paralelom sa različitom ishranom istočne i zapadne kulture. Poenta sledi: Unix kultura ceni kood koji je od koristi drugim programerima, dok Windows kultura ceni kood koji je od koristi ne-programerima. Naravno, stvar nije baš toliko crno-bela, zato preporučujem da pročitate izuzetno interesantan članak.