Sa prilično velikim zakašnjenjem, pročitao sam najavu (već postoji beta) nove verzije popularnog jezika (koji, između ostalih, pokreće i radionicu). Moram reći da nisam preterano impresioniran. Sve u svemu, momci iz Zend-a su se potrudili da naprave od PHP-a pristojni objektno orijentisani jezik. I to je OK. Meni samo nije jasno čemu sve to, to jest, do sad nisam primetio neku preteranu potrebu da se od PHP-a pravi neki jezik šire oblasti upotrebe. Odlazi se sve dalje i dalje od originalne ideje (Hypertext PreProcessor), za čime, po mom mišljenju, nema potrebe.

Doduše, veliko je pitanje i “da li”, pored onog “u kom pravcu” bi trebalo da se razvija PHP…