Kao prvo, dugujem duboko izvinjenje mnogobrojnim poklonicima i fanovima radionice na prilično dugom periodu neaktivnosti sajta, jednostavno nisam platio hostarinu. čim sam došao do određene (skromne) količine novca, radionica je oživela. To je prva lepa vest. Nadam se da se ubuduće neće dešavati slični prekidi… Takođe, dosta dugo nije bilo novih tekstova, pre svega zbog nedostatka inspiracije izazvanog privremenom nezaposlenošću, drugim rečima, bavio sam se drugim stvarima.

I još jedna lepa vest: radionica bi trebalo da dobije novog saradnika, to je jedan, može se reći, “celebrity” sa domaće računarske scene. Ostavljam mu da vam se predstavi sam, i želim mu puno zanimljivih postova na radionici!