Jedna ideja za programere web browsera (a i sve ostale koji prave UI): omogućite da se kursor miša, u slučaju da se nalazi na edit polju dok u isto korisnik unosi vrednost, sakrije. često mi se desi da ne vidim da li sam napravio grešku pri kucanju jer je tekst zaklonjen kursorom miša.