Prilično često različiti ljudi, u razgovoru sa mnom, pokreću priču koja se, manje-više, svodi na sledeću: “Kupio sam kompjuter, od ove moje struke nema vajde, rešio sam da pređem na programiranje. Koju mi knjigu/programski jezik preporučuješ za početak, da počnem da radim?”

Teško pitanje. Ali, našao sam sajt na kome možda mogu naći odgovor: Teach Yourself Programming in Ten Years. Odličan tekst o evoluciji jednog programerskog bića. Pored toga, tu su i neki opštiji saveti za bavljenje ovim zanatom.