small capsZa H4 tag na sajtu koji gledate stavio sam Small Caps stil, tj. efekat kad se mala slova ispisuju velikim slovima, samo manjim fontom. Iz nekog razloga, IE5 ne ispisuje ovo kako treba (sva slova su iste veli?ine). IE6, kao i Mozilla i Opera ispisuju kako treba. Zanimljivo. Ina?e, ne preporu?ujem preterano koriš?enje ovog efekta…