Ovde prilažem skup internet linkova koje najčešće posećujem, grubo su podeljeni u nekoliko kategorija… Lista će se vremenom proširivati, preporučujem da svratite s vremena na vreme…

Softver uopšte

  • Joel on Software, odlična i sve veća kolekcija korisnih i zanimljivih članaka autora Džoela Spolskog o stvaranju softvera, koristivosti, menadžmentu softverskih firmi i još mnogo čemu, sve to izvučeno iz ogromnog autorovog iskustva. Obavezan bookmark za sve programere!
  • Useit, skup članaka Jakoba Nilsena o veb koristivosti (usability) od jednog od najuticajnijih eksperata za datu oblast
  • Radovi Filipa Grinspuna, nešto više (ali ne suviše) akademski nastrojeni tekstovi o pravljenju dbms-zasnovanih web strana, zajedno sa jako interesantnom knjigom o fotografiji od istog autora
  • Weblog Dejana Jelovića, programera još iz onog vremena, nažalost, samo na engleskom.

Blogovi

Sajtovi prijatelja

  • <tag>workshop</tag> se bavi razvojem softvera sa web interfejsom i razvojem dinamičkih web prezentacija upotrebom Open Source alata. Tag workshop vodi moj prijatelj, saradnik i bivši cimer Igor Paunov
  • Sve za web, mnogo toga namenjenog web programerima i onima koji hoće da to postanu, autora mog drugara, kolege i ratnog druga Milana Skorića
  • Kolekcija korisnih i dobro urađenih programa i igara Miloša Mileusnića, autora Groowe toolbar-a
  • Dač - čaršija, blog Filipa Miletića, briljantnog Čarapana
  • Blog Pece Vlatkovića, bivšeg kolege i velikog lafa